about-img

КАКВО Е SKY CONTROL?

Система за контролиране на работното време на Вашите служители, прекарано пред компютъра. Системата има следните възможности:

Този софтуер е предназначен за Вас ръководители, мениджъри, шефове, работодатели. Той е създаден, за да Ви даде ясна представа във всеки един момент от времето, кой от вашите работници изпълнява своите задължения съвестно и кой не- кой как прекарва работния си ден. В настоящия момент на криза всеки има нужда да знае какво получава срещу заплатите, които плаща.

 • Следене на програмите и файловете, които използват вашите служители.
 • Следене на сайтовете, които се посещават с точните им адреси.
 • Следене на сайтовете за търсене на работа, които посещават Вашите служители с точните обяви.
 • Следене на активността по време на работа.
 • Записване на снимки на екраните на компютрите на определен интервал от време.
 • Лесно тематично груприане на програмите и сайтовете като работни / НЕработни и такива за забавление, служебни и т.н
 • Автоматично получаване по e-mail на справка/отчети за изминалия ден / седмица / месец за всички или конкретен служител
 • Множество статистики за най-използвани програми, най-посещавани сайтове, най-търсени думи / фрази в Интернет, най-работни / най-мързеливи служители и много други

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ ТОЗИ СОФТУЕР • Повдигане на концентрацията на всички служители.
 • Показване на немотивирани служители за работа.
 • Намалява ненужен трафик към неработни сайтове като: facebook, yotube и други.
 • Вътрешни рестрикции на ниво отдел или служител за сайтове.
 • Вътрешни алерти при посещение на забранени източници на данни.
 • Изпълняване на скриптове за изпълнение на отдалечен компютър.
 • Събиране на системна информация от windows за по лесно поддържане на компютрите
 • Възможност за маркиране на дадени програми или сайтове, че са под наблюдение. Ако някой служител ги ползва - можете да бъдете уведомени веднага по e-mail или чрез SMS
about-img
about-img

АНАЛИЗ И ГРАФИКА

Крайната цел на тази система обобщена в добър и прегледен вид за анализ на поведението на служителите:

 • Лесно и бързо получаване на синтезирана информация под формата на статистики и графики, за това кой работи и кой се забавлява по време на работния ден.
 • Автоматично получаване по e-mail на справка/отчети за изминалия ден / седмица / месец за всички или конкретен служител
 • Възможност за ескпорт на информацията, графиките и всички справки в множество различни формати – Word, Excel, Adobe Acrobat PDF, JPG и др., както и лесно изпращане на e-mail.
 • Множество статистики за най-използвани програми, най-посещавани сайтове, най-търсени думи / фрази в Интернет, най-работни / най-мързеливи служители и много други.
 • Изчисляване средната продължителност на работния процес за всеки работник за избран от вас период – ден, седмица, месец или дори година.
 • Всички спорове за това кой колко работа е свършил ще бъдат прекратени веднъж за винаги – всичко се засича и изчислява до секунда.
 • Можете да разгледате детайлно деня / седмицата / месеца на Ваш служител / даден отдел или на цялата фирма за не повече от 5-10 мин.
 • Можете да проверите даден служител в определен момент по какво точно е работил.